Przegląd Sił Zbrojnych 2/2020

Wydawca: Wojskowy Instytut Wydawniczy
10.00

Wojska inżynieryjne obchodzą swoje święto 16 kwietnia, w rocznicę forsowania Odry i Nysy

Łużyckiej (1945 rok). Jednak ich rola nie ogranicza się – co mogłaby sugerować ta data – do

ułatwiania żołnierzom pokonywania przeszkód wodnych lub różnego rodzaju zapór minowych. Realizują one bowiem przedsięwzięcia wsparcia jednostek operacyjnych w działaniach

taktycznych, obejmujące między innymi zapewnienie ich mobilności dzięki budowie dróg

i mostów czy też utrudnienie przeciwnikowi osiągania zakładanego tempa działań (kontrmobilność) przez minowanie lub niszczenie obiektów drogowych. To tylko niektóre z zadań wykonywanych przez ten rodzaj wojsk w działaniach bojowych.

W tym numerze „Przeglądu Sił Zbrojnych” znajdą P.T. Czytelnicy kilkanaście artykułów

poświęconych działaniom żołnierzy wojsk inżynieryjnych. Mjr Radosław Bąk zajął się problematyką rozbudowy fortyfikacyjnej oddziału, a kpt. Paulina Dacyszyn omówiła zagadnienie

zwiększania żywotności pododdziałów i urządzeń logistycznych w trakcie walki obronnej.

Ppłk mgr inż. Sławomir Łakomiec oraz płk rez. Marek Sarnowski zaprezentowali sposób przygotowania pododdziału do szkolenia z pokonywania przeszkód wodnych, kpt. Damian Zalewski

omówił sposoby zwalczania urządzeń wybuchowych, natomiast ppor. mgr inż. Łukasz Ciura

wskazał kierunki rozwoju sprzętu do wykonywania przejść w zaporach.

W rozdziale poświęconym inżynierii wojskowej znajdą Państwo artykuł

ppor. Aleksandry Smoleń o szkoleniu psów przygotowywanych do wykrywania materiałów wybuchowych; ppłk. Sławomira Szwemina o ćwiczeniach

z wojskami prowadzonymi w środowisku wodnym; ppłk. Piotr Kranza o przeprawie mostowej zbudowanej w związku z awarią oczyszczalni ścieków Czajka;

ppor. mgr inż. Małgorzaty Czerskiej o sprzęcie inżynieryjnym armii innych państw

NATO oraz por. Wiktora Brzozowskiego o kompanii inżynieryjnej Zestawu SON

2018.

Z pozostałych artykułów, które znalazły swoje miejsce w tym numerze „Przeglądu Sił Zbrojnych”, szczególnej uwadze polecam opracowanie mjr. Macieja Paula

o strzelaniu z kbs Beryl, czyli trochę o balistyce, kpt. Mateusza

Tomaszewskiego o koordynacji przestrzeni powietrznej na potrzeby

rażenia, jak również mjr. lek. Grzegorza Lewandowskiego o przedłużonej opiece nad poszkodowanym na polu walki.

Udostępnij

INNI ZAINTERESOWALI SIĘ RÓWNIEŻ

Brak produktów

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów