Przegląd Sił Zbrojnych 3/2020

Wydawca: Wojskowy Instytut Wydawniczy
10.00

Od wieków wiadomo, że zwycięstwo odniesie ten uczestnik walki zbrojnej, który będzie dysponował sprawniejszym systemem rozpoznania. Szybciej bowiem pozyska dane rozpoznawcze, oraz zakłóci pracę systemu rozpoznania przeciwnika.
Z chwilą wstąpienia do NATO prowadzimy następujące rodzaje działalności rozpoznawczej:

HUMINT- rozpoznanie osobowe, ACINT – akustyczne, IMINT- obrazowe, MASINT- pomiarowe i sygnaturowe, OSINT- z ogólnie dostępnych źródeł, RADINT- radiolokacyjne, SIGINT- sygnałów elektromagnetycznych, w tym systemów łączności – COMINT, oraz elektroniczne _ ELINT.

Ten numer „Przeglądu Sił Zbrojnych” poświęciliśmy wymienionym rodzajom rozpoznania oraz wyzwaniom, z którymi trzeba się zmierzyć, by zapewnić dopływ informacji na stanowiska dowodzenia w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Rozważania na ten temat rozpoczyna materiał prof.dr.hab. Marka Wrzoska, który wskazał kierunki doskonalenia systemu rozpoznania wojskowego. Mjr dr Robert Wójcicki rozpatrzył zagadnienie myślenia strategicznego w rozpoznaniu. Ppłk dr inż. Andrzej Truskowski i ppłk dr inż. Tomasz Kulik podjęli kwestię, jak należy postrzegać walkę radioelektryczną prowadzoną przez platformy powietrzne. Płk dr inż. Włodzimierz Hudak omówił temat otwartych źródeł informacji.
Dr Klaudia Kwapisz przedstawiła niemiecki model systemu rozpoznawania zagrożeń, a ppłk dr Dariusz Bogusz i kpt.inż. Maryna Niewińska w swoich opracowaniach wyjaśnili zawiłości prowadzenia powietrznego rozpoznania obrazowego. Poza tym w panelu poświęconym rozpozananiu Czytelnicy znajdą artykuły: mgr Weroniki Jakubczyk o jakości informacji w działaniach militarnych, kpt. Magdaleny Piotrowskiej o kierunkach rozwoju rozpoznania artyleryjskiego, mjr. Zbigniewa Krupy o rozpoznaniu patrolowym, kpt.mar. Małgorzaty Niemc o platformach bezzałogowych oraz mjr Anny Świetlik o innowacyjnym podejściu do teorii informacji.

Z innych opracowań opublikowanych w niniejszym wydaniu „Przeglądu Sił Zbrojnych” szczególnie polecam pracę kmdr.por. Grzegorza Kolańskiego o okrętach pomiarowych, ppłk.dr. Marka Depczyńskiego o tworzeniu rosyjskich sił ekspedycyjnych. Artykuły, które nie zostały tutaj zasygnalizowane, z pewnością także znajdą Czytelników, a wnioski i przemyślenia po ich przestudiowaniu wzbogacą ich wiedzę o problemach, jakie należy rozwiązać, by informacje rozpoznawcze stanowiły o przewadze nad przeciwnikiem, natomiast dowódcy różnych szczebli dowodzenia mogli dzięki nim podejmować właściwe decyzje.

Udostępnij

INNI ZAINTERESOWALI SIĘ RÓWNIEŻ

Brak produktów

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów