Rewolucja w eterze

Wydawca: Wojskowy Instytut Wydawniczy
40.00

Miękka okładka ze skrzydełkami  

Ilość stron: 382

Jednym z kluczowych obszarów podlegających modernizacji i rozwojowi w naszych siłach zbrojnych są systemy łączności i informatyki. Ponieważ zapewniają one efektywność w dowodzeniu wojskami i osiągnięciu powodzenia w każdej operacji prowadzonej przez siły zbrojne. Doświadczenia z konfliktów zbrojnych potwierdzają, że we współczesnych i przyszłych działaniach taktycznych podsystem wymiany informacji nabiera szczególnego znaczenia, nie można bowiem dopuścić do żadnych przerw w łączności w relacji przełożony–podwładny. Dodatkowo należy zauważyć wzrastającą rolę łączności radiowej, która od czasów drugiej wojny światowej jest najważniejszym i dominującym rodzajem łączności na poziomie taktycznym.

Przyjęta w publikacji forma narracji zapewnia jej atrakcyjność dla szerokiego grona czytelników zainteresowanych tą problematyką, a także dla byłych żołnierzy wojsk łączności, którzy chętnie sięgną po to opracowanie, prezentujące współczesne trendy w rozwoju środków łączności.

Spis treści

Wstęp..................................................................................................................................................... 13

1. Propagacja fal radiowych – podstawy teoretyczne ......................................................................... 20
1.1. Fale elektromagnetyczne powierzchniowe .................................................................................... 22
1.2. Fale elektromagnetyczne przestrzenne ......................................................................................... 24
1.3. Zjawisko stref ciszy radiowej ......................................................................................................... 30
1.4. Zjawisko zanikania (fading) ........................................................................................................... 31
1.5. Zjawisko echa ............................................................................................................................... 32
1.6. Zjawisko Dopplera ............................................................................. .......................................... 33
1.7. Charakterystyka rozchodzenia się fal różnych długości .................................................................. 33

2. Zastosowanie fal HF do łączności taktycznej ................................................................................... 37
2.1. Analiza natężenia pola fali przyziemnej w punkcie odbioru ................. .......................................... 39
2.2. Ocena warunków propagacji fal radiowych ........................................ .......................................... 40
2.2.1. Propagacja fali przyziemnej ....................................................... .......................................... 40
2.2.2. Propagacja fali jonosferycznej ................................................... .......................................... 42
2.2.3. Ocena możliwości wykorzystania fali przyziemnej ...................... .......................................... 47
2.2.4. Ocena możliwości wykorzystania fali jonosferycznej .................. .......................................... 48
2.2.5. Wykorzystanie systemu antenowego typu NVIS ......................... .......................................... 49

3. Ewolucja łączności radiowej zakresu HF .......................................................................................... 60
3.1. Rozwój łączności radiowej do zakończenia II wojny światowej ............ .......................................... 60
3.1.1. Okres do wybuchu II wojny światowej ....................................... .......................................... 60
3.1.2. Okres II wojny światowej ........................................................... .......................................... 72
3.2. Adaptacja łączności radiowej do wymagań pola walki ......................... .......................................... 88
3.2.1. Wykorzystanie broni jądrowej ................................................... .......................................... 88
3.2.2. Potencjał bomby E .................................................................... .......................................... 95
3.2.3. Rozwój broni antysatelitarnej .................................................... ........................................ 102
3.2.4. Dostosowanie łączności radiowej do zachodzących zmian .... 112
3.2.4.1. Od zakończenia wojny do końca lat pięćdziesiątych .... 114
3.2.4.2. Lata sześćdziesiąte ........................................................ ........................................ 117
3.2.4.3. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte ............................ ........................................ 119
3.2.4.4. Cyfrowa rewolucja ........................................................ ........................................ 135
3.3. Podstawy współczesnej łączności radiowej HF .................................... ........................................ 136

4. Modulacja sygnału radiowego ....................................................................................................... 147
4.1. Standardy komunikacji radiowej VHF/UHF ......................................... ........................................ 147
4.2. Standardy komunikacji radiowej VHF ................................................. ........................................ 148
4.3. Standardy komunikacji radiowej HF ................................................... ........................................ 149
4.3.1. Modulacja AM .......................................................................... ........................................ 152
4.3.2. Modulacja SSB .......................................................................... ........................................ 157
4.3.3. Modulacja FM ........................................................................... ........................................ 160

5. Transmisja danych w łączach radiowych HF................................................................................... 163
5.1. Koncepcja budowy modemu radiowego HF ........................................ ........................................ 165
5.2. Standardy transmisji danych .............................................................. ........................................ 171
5.3. Przegląd modemów radiowych HF ..................................................... ........................................ 181
5.4. Podsumowanie .................................................................................. ........................................ 191

6. Automatyzacja systemu łączności radiowej HF ............................................................................. 195
6.1. Koncepcja budowy systemu ............................................................... ........................................ 197
6.2. Sterownik węzła sieci HF .................................................................... ........................................ 199
6.3. Protokoły warstwy sieciowej .............................................................. ........................................ 207
6.4. Wymagania na zarządzanie siecią radiową HF .................................... ........................................ 208
6.5. Protokół HNMP ................................................................................. ........................................ 214
6.6. Podsumowanie .................................................................................. ........................................ 215

7. Integracja sieci LAN za pomocą węzła HF ...................................................................................... 216
7.1. Radiowy węzeł HF .............................................................................. ........................................ 218
7.2. Common Air Interface – niezawodna wymiana danych ....................... ........................................ 221
7.3. Model OSIRM .................................................................................... ........................................ 224
7.4. Oprogramowanie RDC-9000WMS ...................................................... ........................................ 226
7.5. Oprogramowanie R&S STANAG 5066 ................................................. ........................................ 229
7.6. Bezprzewodowy terminal wiadomości RF-6760W ............................... ........................................ 234
7.7. Bezprzewodowa brama RF-6750W ..................................................... ........................................ 237
7.8. Podsumowanie .................................................................................. ........................................ 241

8. Funkcja automatycznego zestawienia połączenia ......................................................................... 242
8.1. Historia ewolucji funkcji ALE .............................................................. ........................................ 244
8.2. ALE 2G ............................................................................................... ........................................ 249
8.2.1. Działanie systemu funkcji ALE .................................................... ........................................ 251
8.2.2. Protokół zestawienia połączenia dla ALE 2G ............................... ........................................ 253
8.3. ALE 3G ............................................................................................... ........................................ 256
8.4. Podsumowanie .................................................................................. ........................................ 266

9. Utajnianie transmisji w systemach radiowych HF ......................................................................... 268
9.1. Historyczne uwarunkowania rozwoju utajniania transmisji
radiowych .......................................................................................... ........................................ 268
9.2. Zagrożenia łączności radiowej ............................................................ ........................................ 270
9.3. System z pseudolosowymi przeskokami częstotliwości nośnej ............ ........................................ 272
9.4. Wymagania na systemy łączności radiowej ......................................... ........................................ 276
9.4.1. Wymagania dotyczące działania ................................................ ........................................ 276
9.4.2. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa ..................................... ........................................ 277
9.4.3. Wymagania przeciwzakłóceniowe ............................................. ........................................ 278
9.4.4. Wymagania kompatybilności współmiejscowej .......................... ........................................ 278
9.5. Właściwości systemu radiowego z techniką pracy
w trybie FH ......................................................................................... ........................................ 279
9.5.1. Procesor EPM ........................................................................... ........................................ 279
9.5.2. Proces synchronizacji trybu pracy FH ......................................... ........................................ 280
9.5.3. Przeskok synchronizacji ............................................................. ........................................ 280
9.5.4. Przydzielenie częstotliwości ....................................................... ........................................ 283
9.6. Uwarunkowania wykorzystania trybu pracy FH
w łączności HF .................................................................................... ........................................ 284
9.7. Standaryzacja trybu pracy FH w systemach radiowych HF ................... ........................................ 286
9.8. Implementacje trybu pracy FH w systemach radiowych HF ................. ........................................ 289
9.9. Podsumowanie .................................................................................. ........................................ 296

10. Krajowe rozwiązania w dziedzinie łączności radiowej HF ........................................................... 299
10.1. Radiostacja HF średniej mocy typu RKS-8000 .................................. ........................................ 300
10.2. Szeroko zakresowa radiostacja RKP-8100 ....................................... ........................................ 307
10.3. Adapter mobilny typu RKP-8100-AM-B ........................................... ........................................ 316
10.4. Podsumowanie .............................................................................. ........................................ 318

11. Krajowe implementacje systemu Link 11 .................................................................................... 321
11.1. Uwarunkowania techniczne ........................................................... ........................................ 326
11.2. Modem radiowy systemu LINK 11 typu MLA-1101 .......................... ........................................ 327
11.3. Podsumowanie .............................................................................. ........................................ 335

12. Radiostacja mobilna HF początku XXI wieku ............................................................................... 339
12.1. Przeznaczenie radiostacji mobilnej HF ............................................ ........................................ 340
12.2. Potencjał radiostacji mobilnej HF ................................................... ........................................ 343
12.3. Zasadnicze wyposażenie radiostacji mobilnej ................................. ........................................ 347
12.3.1. Odbiornik GPS DAGR ........................................................... ........................................ 353

13. Współczesne środki radiowe zakresu VHF/UHF .......................................................................... 357
13.1. Radiostacja AN/PRC-117G .............................................................. ........................................ 358
13.2. Radiostacja RRC 9310AP ................................................................ ........................................ 362

Zakończenie ....................................................................................................................................... 366

Klasyfikacja fal radiowych ................................................................................................................. 370

Wykaz używanych skrótów ............................................................................................................... 371

Udostępnij

INNI ZAINTERESOWALI SIĘ RÓWNIEŻ

Brak produktów

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów